تبلیغات
مطالب جدید سایت رندوم - ترمز فروش بنزین آزاد کشیده شد

ترمز فروش بنزین آزاد کشیده شد

شنبه 28 اسفند 1389  03:49 ق.ظ

آغاز سفرهای نوروزی و ادامه خریدهای پایان سال مردم در حالی منجر به افزایش مصرف بنزین در کشور شده است که واریز سهمیه نوروزی ترمز فروش بنزین آزاد را در جایگاهها کشیده است.

منبع:
http://www.alborznews.net